منابع آب مران

اگر چه رودهای پر آب دائمی زیاد در منطقه مران جریان ندارد اما چشمه ها ی آب و قنات متعددی وجود دارد که منطقه مران را سیراب می نماید. 

چشمه ها :                                                                                       

1. کانی شخص: بر سر راه ورودی روستا و در دامنه کوه شیخ احمد قرار دارد که تقریباٌ مردم پائین روستا از آن استفاده کامل میکنند. 2. کانی مه ری: که در داخل درختان شمال روستا که به باغ سه ری مشهور است قراردارد آب این چشمه بسیار سرد وخنک می باشد بطوری که در زمانهای قدیم که یخچال وجود نداشته مردم روستا هرگاه آب سرد در فصل گرما نیاز داشتند گلوی خود را با آب این چشمه خنک می کردند و از آب آن برای مشک خود نیز استفاده می کردند و قدمت آن نیز به قدمت تاسیس روستا می رسد. 3. کانی مشکه شور: در شمال روستا ودر پای کوه شیخ احمد قراردارد که دارای آب فراوانی می باشد از زمانهای بسیار دور جریان دارد که مردم روستا مقداری از آب آن را برای روستا  لوله کشی کرده اند ویک چشمه بسیار بزرگ در وسط روستا بوجود آورده اند که همیشه دو  لوله آب از آن جریان دارد ومقداری دیگر به وضوخانه و استخر وسرویس بهداشتی مسجد روستا انتقال یافته است. 4. کانی کلکه جار: آب زیادی ندارد ولی در گذشته مورد استفاده روستا قرار گرفته است. 5. کانی رازان بر سرراه پیاده مران سفلی و مران علیا در دامنه کوه و چم خوارو قرار گرفته است. 6. کانی بیمارستان: از کوههای شمال روستا سر چشمه می گیرد اگر به سابقه آن نگاه کنیم می توان گفت از زمان احداث بیمارستان بوجود آمده است.

کاریز های روستا  

1.کاریز میرزا محمد امین 2.کاریز مامه عولی 3.کاریز خالو هه یاس (ایاز) 4.کاریز میرزا خالو شاه مراد 5.قنات عمومی که آب روستارا از دشت کانی گرمک به روستا می رساند. ودرحال حاظر این قناتها وکاریز ها هیچ کدام فعال نیستند.

رود خانه های روستا                     

1.چم یا رودخانه کلکه جار از روستای به همین نام شروع شده واز داخل روستای مران هم جریان می یابد 2.رودخانه کانی کبود 3.رودخانه قرآباد که با رود خانه کانی کبود در منطقه ای بنام ده کهنه یا مران شاه نظر به همدیگر می رسداین رودخانه ادامه می یابد تا داخل روستای مران با آب رودخانه کلکه جار یکی شود آب آنها بیشتر فصلی است اکنون چون چند سالی است که بارندگی کم است آب آنها نیز در تابستان خشک می شود این کانی ها منابع آب داخل روستا هستند ولی در کوهها آن چشمه و کانی های معروفی موجود است.

/ 1 نظر / 8 بازدید
علی کریمیان سنه

دستت درد نکنه.کارت خوبه اما در نشانی ها و نام ها ومحلات و شخصیتهای بزرگ مه رانی دقت بیشتری داشته باشید تا اطلاعات انطوری که هست به مخاطب منتقل شود.همکارت خواهیم بود.ممنون.