مهاجرت

مهاجرت مقوله ای است که همیشه و در هر برهه ای از زمان دارای شدت و ضعف بوده است در منطقه مران هم این در دوره های خاصی به وضوع  قابل روئیت است و بطور مداوم در دوره سالهای خاصی صورت  گرفته است اگر چه انگیزه  مهاجرت در این منطقه تا حدودی مشابه  سایر مناطق دیگر ایران می باشد و شرایط های خاص خود رانیز دارد انواع مهاجرت را هم می توان در روستای مران مشاهده کرد که می توان به آنها اشاره کرد یکی از انها مهاجرت دائمی است که قبل از انقلاب 57 روندی کند داشته است به نحوی افراد خاصی به آن دست می زند اما روند مهاجرت دائمی بعد از انقلاب سیر صعودی داشته به گونه ای که باعث شد که افرادی بضاعت مالی کافی داشته اند دست مهاجرت بزنند مهاجرت فصلی هم در مران وجود داشته است که در فصل زمستان جوانان به قصد ادامه تحصیل راهی شهراها می شوند و در فصل کار افرادی به تحصیل قوت لایموت به مکانهای کار و کاسبی در آنجا رونق داشته هدایت می شوند این نکته را می توان به وضوح دید که جریان مهاجر فرستی یا مهاجر دهی روستای شدیدتر از مهاجر پذیری بوده است مهاجرت روزانه که از او برای نیاز خود در طول روز راهی شهرهای اطراف خود از جمله سقز – دیواندره – تکاب و غیره می شوند. که بیشتر مهاجرتها به شهرهای مانند: سقز، دیواندره، تکاب ، سنندج، تهران ، آبیک و بیجار بوده است اکنون در این شهرها اغلب ساکنان انها به شغلهایی مانند فرش فروشی ، مغازه داری و غیره مشغول هستند که خود به خود باعث شده فرزندان آنها دیگر به کارهای کشاورزی روستا باز نگردند.

عواملی خاص در این امر دخیل بوده اند که به صورت موردی می توان به آن اشاره کرد. 1. نداشتن راه ارتباطی و امکانات رفاهی 2. نبودن امنیت کافی 3. بیکاری که خود عاملی است که الان بسیاری از خانواده ها مرانی در شهرهای بزرگ مشغول به کارند.4. جاذبه های شهرنشینی 5.ادامه تحصیل فرزندان و غیره

برای جلوگیری از مهاجرت مردم روستااین چند مورد پیشنهاد می شود: 1.تقویت امکانات رفاهی در روستا 2.حمایت روستائیان در امور زیر بنائی مثل کشاورزی و دامداری،مکانیزه کردن و فراهم کردن امکانات لازم برای آنها 3.جاده سازی 4.ارتقاع سطح آموزشی و دایر کردن مقطع های مختلف تحصیلی در روستا 5.اجرای طرح هادی روستائی 6.ارائه انواع تسهیلات جهت ارتقای انگیزه روستائیان و راههای دیگر

سال  -  جنس مرد زن جمع 1387 4 10 14 1388 19 18 37 1389 12 18 30 1390 2 3 5

البته این آمار به استناد به اسناد و مدارک خانه بهداشت گویا در مورد زنان قضیبه ازدواج هم لحاظ شده است و در مورد مردان کاریابی و غیره می باشد .امار 1390 سه ماه اول سال می باشد.        

/ 0 نظر / 13 بازدید