مصالح ساختمانی

در مران و روستاهای اطراف شکل و معماری ساختمانها و خانه های مسکونی الهام گرفته از طبیعت بوده است وتا حدی هم می توان درآمد مردم را در آن تاثیر گذار دانست که می توان مصالح ساختمانی روستا را به سه بخش تقسیم کرد. خانه های گلی و خشت خام , خا نه های سنگی واخیرا خانه های آجری و بلوکی

1. خانه های گلی و خشت خام: گل را می توان ماده ساختمانی اصیل و قدیمی روستا که دارای شرایط اقلیمی نیمه خشک بوده دانست. زیرا در دسترس بودن خاک و ارزانی و شکل پذیری راحت آن و عایق و نارسا بودن آن در مقابل گرما و سرما از دیر باز ساکنان این منطقه را  به سوی بهره برداری از گل به شکل چینه و کاهگل هدایت کرده است که حدود 50% سقف آن اکنو ن و گذشته 100% سقف بناها از گل و چوب بوده است. 

2. خانه های سنگی: سنگ ساده است سخت و به کار بردن آن در ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی در منطقه و فراوانی و ارزان بودن آن کاربرد خاصی داشته است و ساختمان بیمارستا ن مصداق آن می باشد.                 

3. خانه های آجری و بلوکی: آجر در روستا در ساخت مکان های عمومی مثل حمام عمومی روستا و شرکت نفت و مدرسه از گذشته کاربرد داشته است ولی اکنون به لطف برنامه های دولتی مبنی بر اعطای تسهیلات مسکن روستای و نظارت سازمان مسکن در روستا آجر و بلوک متداول شده است البته تاگفته نماند فراوانی وسایل نقلیه در این امر موثر بوده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید