دامپروری

منطقه مران از حیث دامداری و دامپروری بسیار قابل توجه است و اهالی آن درکنار کار کشاورزی و قالیبافی به دامداری و دامپروری هم اشتغال دارند و از پرورش دام این منطقه توسط چراگاه و مراتع  فراوان به امید تهیه مواد غذائی وبا کسب درآمد از آنها رونق دارد قسمتی از فراورده های دامی ما نند گوشت – لبنیات مانند شیر – ماست – کره –دوغ – کشک به مصرف انسانها میرسد قسمتی دیگر از تولیدات دامی مانند پشم و پوست – شاخ و سم دارای مصارف صنعتی می باشند حیواناتی که در روستای مران پرورش می یابند عبارتند از تک سمها و دو سمها

1. گوسفند: از نظر آب و هوا بیشتر نواحی سرد را ترجیح می دهد لذا پرورش گوسفند و بره از نظر تعداد از سایر دامها بیشتر است و آن هم به خاطر شرایط خاص آب وهوا و پوشش گیاهی روستا است

2. بز: در روستای مران بز را به منظور تامین شیر و ماست و مو کرک آن پرورش می دهند

3. گاو وگوساله : که یکی از سودمندترین حیوانات می باشند و در گذشته آن را به منظور انجام کار کشاورزی وتامین انواع لبنیات و گوشت آن پرورش می دادند  ولی با ورود تراکتور به روستا دیگر هدف از پرورش گاو به منظور تامین لبنیات و گوشت و یک نوع درآمد می باشد

4. حیوانات تک سم روستا عبارتند از: اسب والاغ بیشتر به منظور بارکشی نگهداری می شدند ولی اکنون به خاطر ورود وسائل نقلیه مانند موتور – ماشین – تراکتور مردم روستا از نگهداری آنها صرف نظر کرده ا ند.     

5. طیور: طیور نیز به منظور تهیه گوشت و تخم مرغ و پر آنها پرورش داده  می شوند که تنوع آنها در روستا قابل توجه است که عبارتند از- مرغ – اردک – غاز – بو قلمون

/ 0 نظر / 5 بازدید