دامپروری

منطقه مران از حیث دامداری و دامپروری بسیار قابل توجه است و اهالی آن درکنار کار کشاورزی و قالیبافی به دامداری و دامپروری هم اشتغال دارند. قسمتی از فرآوردەهای دامی مانند گوشت، لبنیات مانند شیر، ماست، کره، دوغ، کشک به مصرف انسانها می رسد و قسمتی دیگر از تولیدات دامی مانند پشم و پوست، شاخ و سم دارای مصارف صنعتی می باشند حیواناتی که در روستای مران پرورش می یابند عبارتند از تک سمها، دو سمها و طیور

1. گوسفند: حیوانی است که از نظر آب و هوا بیشتر نواحی سرد را ترجیح می دهد لذا پرورش گوسفند و بره از نظر تعداد، از سایر دامها بیشتر است و آن هم به خاطر شرایط خاص آب و هوا و پوشش گیاهی روستا است.

2. بز: در مران بز را به منظور تامین شیر، ماست و مو و کرک آن پرورش می دهند.

3. گاو و گوساله: که یکی از سودمندترین حیوانات می باشند و در گذشته آن را به منظور انجام کار کشاورزی و تامین انواع لبنیات و گوشت آن پرورش می دادند. ولی با ورود تراکتور به روستا دیگر، هدف از پرورش گاو به منظور تامین لبنیات و گوشت و یک نوع درآمد می باشد.

4. حیوانات تک سم روستا عبارتند از: اسب و الاغ بیشتر به منظور بارکشی نگهداری می شدند ولی اکنون به خاطر ورود وسائل نقلیه مانند موتور، ماشین، تراکتور مردم روستا از نگهداری آنها صرف نظر کردەاند.     

5. طیور: طیور نیز به منظور تهیه گوشت و تخم مرغ و پر آنها پرورش داده می شوند که تنوع آنها در روستا قابل توجه است. ، که عبارتند از: مرغ، اردک، غاز، بو قلمون


منبع: یاداشت های آقای "محمد نجاتی"
/ 0 نظر / 21 بازدید