جمعیت

روستای مران یکی از روستاهای پرجمعیت منطقه اوباتو (هه وه تو) می باشد که با احتساب خانوار در دوران های خاص گفته می شد بیش از 150 خانوار در آن ساکن بوده است که ترکیب و بافت جمعیتی آن را همیشه عواملی مختلفی تغییر داده اند البته آمار روشنی در دست نیست که در گذشته تعداد مردان و زنان چگونه بوده است ولی روستای مران نمی تواند یک مورد استثنایی باشد که تعداد زنانش کم باشند زیرا در همه جای ایران همیشه تعداد زنان بر مردان فزونی دارد ولی آماری را که خانه بهداشت از سال 86 به بعد در اختیار ما گذاشته است خلاف این مطلب را بیان می کند به گونه ای در چند سال اخیر تعداد مردان بر  زنان فزونی داشته است .بافت جمعیتی به تفکیک جنسیتی را می توان چنین تفسیر کرد عواملی خاص برآن تأثیر می گذارد که می توان میزان مهاجرت و زادوولد از جمله عواملی که باعث تغییر تعداد افراد روستا شده است. اماری از سال 86 به بعد است که با هم می بینیم.

سال - جنس مرد زن کل 1386 311 278 589 1387 281 252 533 1388 281 252 533 1389 264 242 526 1390 264 241 525

میزان تولد:‌ در روستای مران در گذشته مانند سایر مناطق ایران روش خاصی برای تنظیم خانواده وجود نداشته و اصلاً مردم به آن فکر نمی کردند که خود این امر دلایلی خاص دارد یکی از علت مرگ ومیر فراوان در اثر انواع بیماری ها بود که فرزندان را از بین می برد بچه های می ماندن که در مقابل بیماری توان بیشتری داشتند و دیگر عامل نیازمندی به نیروی کار بود که باعث شده بوده که افراد خانواده به فکر تولید نسل بر کار در مزارع و غیره باشند.اما در پی روند تدریجی بهبود وضع بهداشتی مردم دیگر با سایر مناطق کشور برای کنترل جمعیت هم ندا شدند البته شایان ذکر که سطح بهداشت روستا نسبت به روستا های اطراف خود بسیار بالا بوده است برای تایید این موضوع می توان به وجود مرکز درمانی و بیمارستان اشاره کرد که از گذشته دور در این روستا بوده است. زادوولد روستا به تفکیک جنسیتی از سال 86 به بعد را می توان در جدول زیر مشاده کرد.  

سال-جنس دختر پسر کل 1386 3 4 7 1387 5 3 8 1388 5 2 7 1389 4 3 7

مرگ ومیر در روستای مران: میزان مرگ و میر در روستای مران به تبع از شرایط بهداشتی و خاص جامعه همیشه متغیر بوده است  به گونه ای که در گذشته میزان مرگ و میر در اثر ضعف بهداشت بوده است و بیشترین قشر آسیب پذیر در این زمینه کودکان و زنان بوده اند که کودکان در مقابل بیماریها و زنان در اثر زایمان بیشتر از بین می رفتند و بعد از دایر شدن مرکز درمانی در روستا تأثیرات خاص خود را گذاشته است میزان مرگ تقریباً کم شده است البته چند نکته در کاهش میزان مرگ و میر تقریباً تأثیر گذار بوده است . 1ـ سطح آگاهی و فرهنگی مردم مران که نسبت به رعایت اصول بهداشتی اشراف داشته اند. 2ـ دایر شدن مراکز درمانی اما میزان مرگ و میر روستا از سال 86  به بعد پخش شد و در جدول زیر اشاره می گردد.

سال-جنس دختر-زن پسر-مرد کل 1386 --------- --------- --- 1387 ---------      1  1 1388      1      1  2 1389 --------- --------- ---

/ 1 نظر / 14 بازدید
افشین

سلاو. زور خوشحالم که کوریکی گه نج ئاوا به جوانی شوینی له دایک بونو ژیانی به هموان ئه ناسینی.بژیت و سه رکه و توو بیت