پوشش جانوری

زندگی جانوری در منطقه مران به شکل طبیعی ناهمواری ها به ویژه آب و هوا و پوشش گیاهی بستگی دارد که از نظر تقسیم بندی می توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد.

۱. پرندگان: کبک، میش مرغ (میشه سی)، گنجشک، سیاه مرغ (گاوانی)، بلدرچین، کلاغ، کبوتر کوهی، بلبل، تیهو، مرغابی، قمری، اردک کوهی، لک لک، دارکوب، جغد، عقاب، شاهین، کرکس و ... می باشند که در کوه ها و دشت های مران زندگی می کنند.

۲. پستانداران: روباه، گرگ، خرگوش، موش، سنجاب و ... ، احتمالا در گذشته نیز خوک وجود داشته است. (علت وجود این احتمال نیز وجود دره ای به اسم درە خویان (دەره خوویان) است. برای اسم این دره دو معنی و احتمال وجود دارد ۱. معنی دره خوک ها با توجه به تلفظ امروزه آن و احتمال وجود خوک در گذشتەی آن نقطه ۲. معنی دره نمک ها با توجه به اینکه در گذشته به علت دور بودن روستا، در این نقطه به حیوانات نمک می دادند و تغییر تلفظ از درە خوِیان (دەره خوێیان) به درە خویان (دەره خوویان))

۳. خزندگان: مار، لاک پشت، سوسمار، عقرب، رتیل، خرچنگ و ...

۴. آبزیان: آبزیان نیز به تناسب وجود دارند مانند انواع مار ماهی، ماهی، قورباغه، موش آبی و ... وجود دارند.


با توجه به شکار، متاسفانه این جانداران در معرض خطر همیشگی هستند.


منبع: یاداشت های آقای "محمد نجاتی" (با ویرایش و اضافات من)
/ 0 نظر / 33 بازدید