پوشش جانوری

زندگی جانوری در منطقه مران باشکل طبیعی ناهمواری ها به ویژه آب وهوا و پوشش گیاهی بستگی دارد که از نظر تقسیم بندی می توان آنرا به چهار دسته تقسیم کرد.

1.پرندگان: کبک – میش مرغ (میشه سی) – گنجشک – سیاه مرغ (گاوانی) – بلورچین – کلاغ – کبوتر کوهی - بلبل – تیهو - مرغابی – قمری – اردک – کوهی لک لک – دارکوب – جغد- عقاب و کرکس می باشند که در کوهها ودشتهای مران زندگی می کنند.

2. حیوانات: روباه – گرگ – خرگوش – موش – سمور ودر گذشته  نیز خوک وجود داشته حتی کو هی را به همین معنا دارند که مشهو ر شده به دره خویان .

3. خزندگان: مار- لاک پشت – سوسمار – عقرب – رتیل – خرچنگ و غیره

4. جانوران آبزی هم به تناسب وجود دارند مانند انواع مار ماهی – ماهی – قورباغه – موش آبی وغیره وجود دارند.

/ 0 نظر / 6 بازدید